ՀԱՅԱԶԴ կայք
ՀԱՅԱԶԴ կայք
Կռո՜ւնկ, խաբրիկ մը չունի՞ս․․․

…Արամը, ինչպէս ասում են`«պինդ տղամարդ» էր: Ոչ ոք նրա արցունքը չէր տեսել: Ապրում էր անհոգ, երջանիկ: Հոգի էր տալիս հայ երգի համար: Նրա սրտին չափազանց մօտ էին հայկական ժողովրդա­կան եւ գուսանական երգերը: «Կերած-խմած» մար­դու համբաւ «վաստակած» Արամին լա~ւ էին ճանա­չում Երեւանի մեծ ու փոքր ռեստորաններում: Նրան լաւ գիտէին նաեւ երաժշտախմբերի երաժիշտները, որոնք, միշտ սի­րով էին կատարում իրենց մշտական յաճախորդի պատուէրները, մանաւանդ որ, առատօ­րէն վարձա­տր­ւում էին դրա համար:

Օրերից մի օր, հայկական արեւահամ կոնեակից հարբած Արամը, քիչ մնաց ձեռնա­մարտի բռնուէր ռեսռորանի երաժիշտների հետ. – Ի՞նչ…, ուրեմն դուք իմ պատուէրը չկատարէ՜ք հա՞…, սրահով մէկ բղաւում էր նա,- կռունկ, մռունկ չգիտեմ, դադարեցրէք…, չէ՞ որ ես ձեզ պատուիրեցի «Էսօր Արազն ես գնացել» երգը…:

Էս աղմուկի վրայ ջութակահարը դադարեցնում է նուագը ու մօտենում «Կռունկ»-ը պատուիրած ամե­րիկահայ հիւրին. – Ներեցէք պարոն…, էս խառն վիճակում «Կռունկ» նուագել չի լինի…, մէկ Կռունկն է մեղք, մէկ էլ Կոմիտասը…, թող հանդարտուի իրավիճակը, յետոյ կը կատարեմ: – Չհասկցայ տղաս…, այս խառնակ վիճակը Կռուն­կին ­ համա՞ր է…, վազ անցանք եղբայր, պէտք չի­կայ կռունկ-մռունկին, թող պարոնին ուզածը ըլլայ…, այսպէ՞ս կը յարգեն հոս Մեծն Կոմիտասին…, ամօ՜թ: Իսկ Արամի սեղանի մօտ հետեւեալ զրոյցն էր ըն­թա­նում. – Արամ ջան, ախը՜ր…, ա՜յ…, տեսնա՞ս կը, այ է~ն սե­ղանին  էրկու մարդ կայ նստած, իտոնցմէ մէգը Ամերիկայէն է, տուրիստ, էնիկ է խնդրէ «Կռունկ» նուագել,- փորձում էր արդարանալ երաժշտախմբի լենինականցի ղեկավարը: -Կռունկն ի՞նչ ա տօ՜…, հե՜չ ճաշակ չունեն էս մար­­դիկ, բա մարդ է՞լ ռեստորանում «Կռունկ» կը լսի… շարունակում էր բարձրաձայնել Արամը: Մի քանի վայրկեան լռելուց յետոյ, արդէն փոքր-ինչ սթափ վիճակում Արամը շարունակեց. – Լա՜ւ…, հասկացայ…, մի քիչ լաւ չստացուեց տղայ ջան, գնայ նրանց հրաւիրի իմ սեղանի մօտ, թէ որ մերժեցին` մի շիշ շամպանսկի կը դնէք իրենց սեղա­նին…, եղա՞ւ… Ամերիկահայ հիւրն ու իր ընկերը մերժեցին  Արա­մի հրաւէրը ու ոչ էլ օգտուէցին Շամպայն գինուց: Երկուստեք`խորը լռութիւն ու հիասթափութիւն: Մէկ էլ` երաժշտախումբը սկսեց նուագել Արամի պատուիրած` «Էսօր Արազն ես գնացել» երգը: Շան­թա­­հար եղածի պէս, Արամը վեր ցատկեց տեղից ու արագօրէն մօտենալով երաժշտախմբին` դադա­րեց­նել տուեց մեղեդու կատարումը ու, դանդաղ քայլե­րով մօտեցաւ ամերիկահայի սեղանին: Մի քանի վայր­կեան լո՜ւռ, նայեց դիմացինի ժպտուն աչքերի մէջ ու առանց մէկ բառ իսկ արտաբերելու, վե­րա­դարձաւ իր սեղանի մօտ: Մի քանի վայրկեան անց, Արամը նկատեց, որ ամերիկահայն ու իր ընկերը պատրաստւում են լքել սրահը: Մի պահ ցանկացաւ մօտենալ նրանց ու նե­րո­ղութիւն խնդրել` երեկոն այս կամ այն կերպ փչաց­նելու համար, բայց ինքնասիրութիւնը թոյլ չտուեց: Ինչպէ՞ս.., ինքը` Արամը ներողութիւն խընդ­րի՞…, բա մարդիկ ի՞նչ կ՚ասեն… Նա չգիտէր, որ մեծահոգի ամերիկահայը մի հար­ուած էլ էր պատրաստել իր համար: Սրահից դուրս գալիս, ամերիկահայը զատուեց ըն­կե­րոջից ու մօտեցաւ Արամի սեղանին. – Ես չեմ գիտեր բարեկամս թէ անունդ ինչ է, բայց ես կրնամ ըսել իմ անունս` Բիւզանտ Պէրպէրեան, մասնագիտութեամբ իրաւաբան: Այս ասելուց յետոյ նա իր գրպանից հանեց ինքնութեան քարտը եւ մեկնելով Արամին` շարունակեց. – Երբեւէ պէտք կրնաս ունենալ, մեծ աշխարհ է… եւ մէկ բան յիշէ եղբայրս. Ով Կոմիտաս չի սիրէր` ան հայ չի կրնար ըլլալ…: Մինչ մեր Արամը ուշքի կը գար` երկու ընկերներն արդէն դրսում էին: … Եղաւ այնպէս, որ ազգականների թելադրանքով ու կնոջ յորդորներից յոգնած, Արամը, ինչպէս բա­զում հայ ընտանիքներ, կնոջն ու երեխաներին վերց­րած, եկաւ հասաւ Ամերիկա, Լոս Անջելէս:   Ինչպէս սովորաբար լինում է նորեկների պարա­գա­յին, երե­ւան­եան հովերով տարուած, դեռ աշխատանքի չ՚ան­ցած, այստեղ էլ իրեն տուեց խմիչ­քին: Դրամի հարց չունէր մեր հերոսը, ամբողջ կեան­քը առեւտրի նա­խարարութիւնում էր աշխատել, որպէս աւագ հսկիչ: Սկզբում, որպէս նոր ժամանած մարդ, հայկական ռեստորաններ ու ամերիկեան երե­կո­յեան ակումբ­ներ յաճախելու բազմաթիւ հրա­ւէրներ ունեցաւ: Ի վերջոյ, ինչպէս ոմանց, յաջողութիւնը ընկերա­ցաւ նաեւ Արամին: Բարեկամների օգնութեամբ շա­հա­ւէտ մի գործ գտաւ ու սկսեց ապրել արթմնի խա­ղաղ կեանքով: Մշտապէս ասող-խոսող, զուարթ բնաւորութեան տէր Արամը թօշնել էր կարծես, դարձել լռակեաց: Այժմ արդէն դէպքից-դէպք էր լինում ռեստորաննե­րում, սովորա­բար` պարտաւորուած հանգամանքով (կնունք, ծնունդ, հարսանիք, եւն.): Պատահեց, որ Երեւանից իր մանկութեան ընկերը եկաւ Ամերիկա: Այս անգամ ինքն էր ուղեկցողի դե­րում, բնականաբար, այցե­լում են հայկական ռեստո­րան: Հազիւ էր Արամը ընկերոջ հետ մտել ռես­տորանի նախասրա­հ, իր ականջին հասան «Կռունկ»-ի հնչիւննե­րը`ջութակի քաղցրալուր հնչո­ղու­թեամբ: … Արամը տեղում քարացաւ, կարծես վերացաւ աշխարից ու իրեն զգաց եթերային անսահմա­նու­թեան  մէջ: Մինչ մեղեդին կ՚աւարտուէր, երկու ձեռ­քով գլուխը  բռնած, հայեացքը դէպի առաստա­ղը` գամուած մնաց մինչեւ մեղեդու կատարման աւար­տը, որից յետոյ, աներեւոյթ ուժի հրումից փլուեց պատահած աթոռին ու…, ու` աչքերից սկսե­ցին  հո­սել արցունքները` առատօ­րէն, երեսնիվար… – Արամ…, Արա՜մ, քեզ ի՞նչ պատահեց եղբայր,- ան­հանգստացած հարցրեց բարեկամը: – Ոչի~նչ, ոչինչ Ռուբօ ջան,- արցունքների միջից հազիւ կարողացաւ պատասխանել Արամը,- պար­զապէս  յիշեցի երեւանեան մի դէպք…, այս ի~նչ հոգեցունց, հոգի, սիրտ քանդող, չէ, չէ~ հոգի բզկտող մեղեդի է «Կռունկ»-ը: Նախկինում երբեք չէի զգացել  դրա ուժը: Երեւի պէտք էր, որ պանդուխտ դառնայի, որպէսզի կարողանայի զգալ ու հասկանալ, թէ ի~նչ հանճարեղ երգ է «Կռունկ»-ը…, որը, իրոք որ մեզ նմանների համար է ստեղծուած… – Դու, կարծում եմ, բաւական հոգեկան ապրում ունեցար, գուցէ դուրս գանք ու գնանք մի ուրիշ տեղ, որ դու  մի քիչ ցրուես ու թարմանաս: – Ո՜չ…, ի՞նչ ես ասում Ռուբիկ ջան…, ես պարտք ունեմ մէկին տալիք: Այսօր ճիշդ ժամանակն է…: – Ի՞նչ պարտք Արամ ջան, հիմա յիշեցի՞ր, բա դրա ժամանակն է՞: – Դու չգիտես Ռուբօ ջան, ես քեզ յետոյ կը պատմեմ… վառել ա ինձ…, իսկ հիմա գնա ներս եւ ջութակահարին բեր ինձ մօտ, նրանք ինձ լաւ գիտեն: Մինչեւ վերադառնաս` ես մի հիւրի եմ հրաւիրելու: Ռուբիկի հեռանալուց յետոյ, Արամը դրամապա­նակի միջից հանեց խնամքով պահուած իրաւաբան Բիւզանտ Պէրպէրեանի այցեքարտը ու բջջայինով կապուեց իրաւաբանի հետ. – Այո~…, այո~, կը լսեմ,  ո՞վ կրնաք ըլլալ- – Պարոն Բիւզանտ, ե՜ս եմ, ե~ս…, դուք իմ ձայնը չէք լսել… ես… – Հոն կեցիր բարեկամս, մի շարունակէր, հասկցա՜, հաս-կը-ցա…, դուն`Երեւանի ռեստորանին Կո­մի­տասի Կռո~ւնկն ես…,- այս ասելն ու սրտաբուխ, ինքնամոռաց խըն­դու­քը մէկ եղաւ: – Այո՜, այո՜ պարոն Պէրպէրեան ես եմ, անունս Արամ է, Արամ: Ի՞նչպէս յիշեցիք պարոն Բիւզանտ: – Ծօ՜…, «պարոն» ի՞նչ ըսել է: Բիւզանդ ըսէ` լըմըն­նայ, մենք ընկերներ չե՞նք… Ամերիկահայ իրաւաբանի այդքան անմիջական, անկեղծ վերաբերմունքից չափա­զանց ազդուած ու յուզուած, Արամը անմիջապէս, առանց երկար-բա­րակ բացատրու­թեան` անցաւ «գրոհի». – Բիւզանդ ջան, այժմ մանկութեան ընկերոջս հետ գտնւում ենք Բեվեռլի Հիլզ չհա­սած,  Սանսէթ պողո­տայի վրայ գտնուող նորաբաց Տուշպա անունը կրող ռես­տորանում: Նա նոր է եկել Երեւանից եւ շատ հետաքրքիր տեղեկութիւններ ունի տալիք, մանա­ւանդ` Թաւշեայ յեղափոխութեան հետ կապուած: Շատ ենք խնդրում միանալ մեզ: – Սիրով Արամ ջան, միայն թէ ինծի երկվայրկեան ժա­մանակ տուր, ճշդեմ տեսնամ տիկինս ի՞նչ ընելիք­ներ ունի: Անշուշտ երկվայրկեանը մի քիչ երկարեց, սակայն պատասխանը դրական էր: – Արամ ջան, բարեկամս, սխալ բա՞ն մը ըրած կ՚ըլ­լամ, եթէ տիկինս ալ հետս բերեմ, ան Հայաստանով շատ հետաքրքրուած է: Կարծեմ Տուշպա ըսիր ճա­շա­րանին անունը, այնպէս չէ՞… – Այո՜, այո, ոչ մէկ սխալ բան չկայ Բիւզանտ ջան, աւելի կը գեղեցկանայ մեր սեղանը ձեր կնոջ ներ­կայութեամբ: Ուրեմն`Տուշպա, Բեվերլի Հիլզ չհա­­սած, ձախ թեւի վրայ: – Մեզմէ հեռու չէ, 15-20 վայրկեանէն հոն կըլլանք: Մինչ հիւրերի գալը, Արամը ջութակահարին «կար­գա­դրեց». – Հենց կը տեսնես, որ մենք, սրահ ենք մտնում, անմիջապէս կ՚անցնես Կռունկին…, եղա՞ւ… Կէս ժամն  արդէն  անցել էր, երբ  ժամանեցին Պէրպէրեան ամուսինները – Կը ներես բարեկամս, ճամ­բան շատ խճողած էր…, այսօր` Ուրբաթ օր, եւ` իիկուան ժամո~ւն, եւ…, եւ` Սանսէթ պողոտայ, ան ալ` Հալիվուտի մէջ,- առանց շունչ առնե­լու` իրար ետե­­ւից շարեց եւրոպական ցայտուն` պլպլան կոս­տիւ­մով, պերճա­ուք արտաքինով իրաւաբանը ու փաթաթուեց մեր Արամին. – Ծօ՜…, աս ի~նչ արագ կ՚անցնին տարիները, կար­ծես երեկ էր, որ Երեւան էինք…, անանկ չէ՞ Արամ… – Այո, այո~ շատ արագ են թռչում օրերը, իսկ հիմա եկէք մտնենք ներս, ժամանակ չկորցնենք, յետոյ շատ նիւթ կ՚ունենանք զրուցելու: Հազիւ էին մի քանի քայլ արել մեր հիւրերը սրահից ներս, խոր լռութեան մէջ, կիսամութ սրահում սկսեց հնչել Կոմիտասի գլուխ-գործոց «Կռունկ»-ը` մենա­կա­տար ջութակահարի` մեղմից էլ մեղմ կատար­մամբ: Մերոնք, ի տես սրահի բոլոր այցելուների, այդպէս կանգնած մնացին մինչեւ աւարտ­­ուեց երաժշտու­թիւ­նը: … Ճերմակ անձեռոցիկները ձախ ձեռքի դաստակին գցած երեք մատուցողներ տեղաւորեցին մեր հիւրե­րին` աղանդերներով գերծանրաբեռ սեղանի շուրջ­: … Որեւէ խօսք կամ արտայայտութիւն անցած պատմութեան վե­րաբերեալ, ի մտոյ, բոլորի համար էլ լռելը լաւագոյն դեղամիջոցն էր…: Խնջոյքն ու հայկական պարը թեւածեցին մինչեւ առաւօտեան ժամերը: … Այդ օրուանից յետոյ Արամը եւ Բիւզանտը դարձան մտերիմ բարեկամներ եւ երբեւէ խօսք  չ՚ե­ղաւ նրանց միջեւ  անցածի  մասին: Իսկ Տուշպա ռեստորանում ամէն մի հայ ամէն երեկոյ հարցնում էր. – Կռո՜ւնկ, մեր աշխարհէն խապրիկ մը չունի՞ս…   Հենրիկ ԱՆԱՍԵԱՆ

aravot.amՀԱՅԱԶԴ կայք Նմանատիպ Լուրեր
ժոզե,նոբելյան,բանախոսություն,սարամագո , Ժոզե Սարամագո | Նոբելյան բանախոսություն
Ժոզե Սարամագո | Նոբելյան բանախոսություն
Այն մասին, թե հերոսներն ինչպես են արհեստ սովորեցնում հեղինակին
դերենիկ,դեմիրճյանն,ու,կատուները,դերենիկ-դեմիրճյան , Դերենիկ Դեմիրճյանն ու կատուները
Դերենիկ Դեմիրճյանն ու կատուները
Իր «Վարդանանք» պատմավեպով հռչակված Դերենիկ Դեմիրճյանը հետաքրքրված է եղել կենդանիներով։ Նա մշտապես հոգ է տարել կենդանիների հանդեպ, հիացել բնության այս զարմանահրաշ արարածներով։
լղ,պատմությանն,առնչվող,հազվագյուտ,վավերագրերն,ու,հնատիպ,գրքերը,տեղափոխվել,են,մատենադարան , ԼՂ պատմությանն առնչվող հազվագյուտ վավերագրերն ու հնատիպ գրքերը տեղափոխվել են Մատենադարան
ԼՂ պատմությանն առնչվող հազվագյուտ վավերագրերն ու հնատիպ գրքերը տեղափոխվել են Մատենադարան
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Մատենադարան-Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնում ցուցադրվող ձեռագրերի կրկնօրինակները, Արցախի պատմությանն առնչվող հազվագյուտ վավերագրերն ու հնատիպ գրքերը տեղափոխվել են Մաշտոցյան Մատենադարան:
հայկական,քոչարին,ներկայացվել,յունեսկօ-ի,կենտրոնակայանում,կայացած,մշակութային,ժառանգության,օրերին,քոչարի , Հայկական քոչարին ներկայացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած Մշակութային ժառանգության օրերին
Հայկական քոչարին ներկայացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած Մշակութային ժառանգության օրերին
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն սեպտեմբերի 16-ին և 17-ին իր հարկի տակ տոնել է Մշակութային ժառանգության օրերը, որոնք այս տարի նվիրված էին «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003թ. կոնվենցիայի 20-ամյակին։
այսօր,էդվարդ,ջրբաշյանը,կդառնար,100,տարեկան,էդվարդ-ջրբաշյան ,  Էդվարդ Ջրբաշյան
Էդվարդ Ջրբաշյան
Այսօր՝ սեպտեմբերի 24-ին, հայ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր (1965), պրոֆեսոր (1967), ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1982), ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (1970), ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ (1956), Հայաստանի պետական մրցանակի կրկնակի դափնեկիր (1974, 1980) Էդվարդ Մկրտչի Ջրբաշյանը կդառնար 100 տարեկան։
յունեսկօ-ի,համաշխարհային,ժառանգության,կոմիտեի,նիստում,քննարկվել,լղ-,մշակույթի,պատմության,հուշարձանների,հարցը,յունեսկօ , ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստում քննարկվել է ԼՂ- ի մշակույթի և պատմության հուշարձանների հարցը
ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի նիստում քննարկվել է ԼՂ- ի մշակույթի և պատմության հուշարձանների հարցը
Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադում սեպտեմբերի 10-25-ն անցկացվում է ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 45-րդ ընդլայնված նիստը:

<< Հայազդ>> կայքում արտահայտված որոշ կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ: