ՀԱՅԱԶԴ կայք
ՀԱՅԱԶԴ կայք
Մշակույթը ստեղծում է արժեքներ և ամրապնդում է սոցիալական կապերը

Մշակույթի արժեքը հայեցակարգը շեշտում է հասարակության կյանքում իդեալական մոդելի դերն ու նշանակությունը եւ այդ ոլորտը համարվում է որպես գոյություն ունեցող իրականություն:

Մշակույթը վերաբերում է սերնդեսերունդ փոխանցվող սոցիալական խմբի նյութական և հոգևոր բարիքների ՝ անհատական ​​և կոլեկտիվ գործելակերպն ուղղորդելու համար: Այն ներառում է լեզուն, գործընթացները, կյանքի ձևերը, սովորույթները, ավանդույթները, սովորությունները, արժեքները, օրինաչափությունները, գործիքներն ու գիտելիքները:

Բոլոր ժամանակներում անհրաժեշտ է աջակցել մշակույթին: Լարված քաղաքական իրադրությունը և տնտեսական խնդիրները հիմնականում ըմբռնման բացակայության արդյունք են:

Մշակույթը դրական ազդեցություն է թողնում մարդկանց կյանքի վրա, նրանց դարձնում ավելի ազատ, խթանում փոխըմբռնումը:

Աջակցելով մշակույթին` դուք արտաքին աշխարհին եք ներկայացնում ձեր արժեքային համակարգը և մշակույթը: Արդյունքում ձեռք եք բերում հզոր և արժեքավոր համբավ, որի հարուստ մշակութային ժառանգությունը կհետաքրքրի օտարիներին:

Մշակույթը, ինչպես հեշտ է հասկանալ, կա բացառապես մարդկային գործ, ուստի մշակութային ուսումնասիրությունները վերաբերում են մարդասիրական առարկաների ընտանիքին: Գրեթե բոլոր հումանիտար գիտությունները ինչ-որ կերպ ուսումնասիրում են մշակույթը եւ դրա դրսեւորումները: Այսպիսով, միգուցե մշակութային գիտությունը որպես անկախ գիտություն եւ անհրաժեշտ չէ: Ստացվում է, որ դեռ անհրաժեշտ է: Նախ, նա հասկանում է մշակույթը ընդհանուր առմամբ -կենցաղային տեքստից մինչեւ խաղաղության եւ մարդու հասկացություններ, ինտեգրվելով մշակույթի իմացության մասին, որը մենք ստանում ենք այլ հումանիտար առարկաներից: Իհարկե, դա թույլ է տալիս ուսումնասիրել մշակույթը, ինչպես որակապես յուրահատուկ Ֆենոմեն, ինչպես համակարգ որը, միշտ ավելի հարուստ է, քան իր բաղադրիչների գումարները եւ անտեսվում է: Ավելին, այս գիտությունը կարող է բացահայտել ամենատարածված մշակութային օրենքները, մշակույթ, որը կիրառելի է բոլոր «հատակների» վրա եւ կիրառելի է իր տարբեր օբյեկտների համար `առանձին մարդուց մինչեւ մարդկություն:

Յուրաքանչյուր այն երկրում, որտեղ վերապատրաստման ծրագրեր ենք անցկացնում, անհրաժեշտ է խոսել մարդկանց հետ, ավելի շատ բան իմանալ նրանց գաղափարների, նպատակների և կապերի մասին:  Մշակութային գործընթացները բարդ եւ բազմակողմանի երեւույթներ են: Քանի որ դրանք կարող են ուսումնասիրվել տարբեր մեթոդներով, որոնք նշանակում են տարբեր ձեւերով մեկնաբանվել եւ հասկանալ, չկա մեկը, բայց մշակույթի շատ հասկացություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ինքնուրույն բացատրում եւ համակարգում է մշակութային գործընթացները:
Մշակույթի, տեխնոլոգիական, գործունեության եւ արժեքի շատ սահմանումների ժամանակակից մշակութային ուսումնասիրություններում ամենատարածվածներն են: Տեխնոլոգիական մոտեցման տեսանկյունից մշակույթը սոցիալական կյանքի արտադրության եւ վերարտադրության որոշակի մակարդակ է: Մշակույթի գործունեության հայեցակարգում այն համարվում է որպես մարդկային կենսական գործունեության միջոց, որը որոշում է եւ բոլոր հասարակությունը:

Մշակույթի արժեքը հայեցակարգը շեշտում է հասարակության կյանքում իդեալական մոդելի դերն ու նշանակությունը եւ այդ ոլորտը համարվում է որպես գոյություն ունեցող իրականություն:
Բոլոր մշակութային ուսումնասիրությունները իրավամբ հավատում են, որ մշակութային գործընթացները հետաքննվում են մարդու կենսական գործունեության հիմնական ոլորտներում: Մշակույթի նյութը արտադրություն է, դրա տեխնոլոգիան, աշխատանքային գործիքները, բնակելի, հագուստը, սպառազինությունը շատ ավելին է:

Մարդկանց երկրորդ ոլորտը `սոցիալական եւ մշակույթը բացահայտում է սոցիալական հարաբերություններում, դա ցույց է տալիս հասարակության մեջ տեղի ունեցող գործընթացները, բացահայտում է իր սոցիալական կառուցվածքը, քաղաքական ուժի, գործող իրավական եւ առաջնորդության ձեւերի կազմակերպումը:

Վերջապես, մարդկային կյանքի կարեւոր ոլորտը նրա հոգեւոր կյանքն է, որը բացահայտվում է հոգեւոր մշակույթի հայեցակարգում, որն իր մեջ ներառում է հոգեւոր արտադրության բոլոր ոլորտները `գիտություն եւ արվեստ, կրոն, առասպել եւ փիլիսոփայություն եւ հիմնվելով մեկ, հասկանալի այս համայնքի բոլոր անդամներին:

Մշակույթը կարելի է գործածել որպես սոցիալական ինտեգրման գործիք: Արվեստի մեկուսացած լինելու միտքն ինձ դուր չի գալիս, և ես համաձայն չեմ, որ այն նախատեսված է մարդկանց փոքր խմբի համար միայն: Այստեղ կարևոր է, թե ինչպես են բացատրում կամ մատուցում արվեստը, որպեսզի մարդիկ հասկանան և ցանկանան ներգրավվել:

Մշակութային կենտրոնները ինչ-որ չափով համայնքային կենտրոններ են հիշեցնում: Արվեստի հանդեպ տածած սերը կստիպի ձեզ, որ արվեստին միշտ տեղ հատկացնեք կյանքում: Անպայման չէ լինել մասնագետ, որպեսզի հասկանաք արվեստը: Մշակույթը և արվեստը ուժ է հաղորդում մարդկանց և բարելավում նրանց կյանքը:

Վերջին տարիներին մշակույթի նկատմամբ վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է, հասկանալով դրա կարեւորությունը եւ դերերը Ժամանակակից հասարակություն մշակույթի ճանաչում, որպես սոցիալ-տնտեսական զարգացման ամենակարեւոր ռեսուրսներից մեկը:

Մշակույթի զարգացման նպատակային ծրագրի իրականացումը, հատուկ արժեք տալով ժողովուրդների եւ ազգությունների ազգային մշակույթներին, ամրապնդելով նյութական եւ տեխնիկական բազան `այսօր սահմանված հատուկ քայլերը:

Սոցիալական զարգացման ժամանակակից փուլի առանձնահատկությունն է մշակույթի սոցիալական դերի բարձրացումը, որպես մարդկանց հոգեւոր կյանքը կազմակերպող գործոններից մեկը: Միեւնույն ժամանակ, մշակույթը գործում է ոչ միայն մարդկության հոգեւոր փորձի, այլեւ որպես հատուկ իրականության, բեղմնավոր եւ ստեղծագործական, դնելու իսկապես մարդկային գոյության հիմունքները, քաղաքակիրթ կյանքի արժեքներն ու ձեւերը պահպանելու հնարավորությունը:

Վերոնշյալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հոգևոր սպառումը գործունեության առանձնահատուկ տեսակ է և, հետևաբար, այն ունի իր ուշադրությունը, պահանջում է որոշակի ջանքեր, համապատասխան միջոցների կիրառում։ Շատ դեպքերում հոգևոր սպառման վրա մեծ ազդեցություն է ունենում նորաձևությունը: Որոշ գրքեր, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ ու երգեր կարող են նորաձեւ դառնալ։ Հոգևոր արժեքներին ծանոթանալու ամենատարածված միջոցը։

Հայկական մշակույթը հայ ազգի կենսագործունեության տարատեսակ դրսևորումներն են՝ հիմնված ինքնաճանաչման, ինքնարտահայտման և հմտությունների ու կարողությունների կուտակման վրա: Այն հավաքածուն է խորհրդանիշների, հավատալիքների, համոզմունքների, արժեքների, նորմերի և վարքի օրինաչափությունների, որոնք բնութագրում են ազգի կյանքը:

Կազմեց՝ Ս․Շ․

 

 


ՀԱՅԱԶԴ կայք Նմանատիպ Լուրեր
արցախի,կորուստը,քաղաքական,տհասության,գավառական,մտածելակերպի,պետական,կառավարման,տապալման,հետևանք,է , Արցախի կորուստը քաղաքական տհասության, գավառական մտածելակերպի, պետական կառավարման տապալման հետևանք է
Արցախի կորուստը քաղաքական տհասության, գավառական մտածելակերպի, պետական կառավարման տապալման հետևանք է
ԱՀ տարածքային ու ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանումյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
սիւնիքը,հայաստանի.,աշխարհաքաղաքական,շահերու,«հանգոյց» , Սիւնիքը Հայաստանի. Աշխարհաքաղաքական շահերու «հանգոյց»
Սիւնիքը Հայաստանի. Աշխարհաքաղաքական շահերու «հանգոյց»
10 Փաստ, որ պէտք է իմանաք Հայաստանի Սիւնիքի մարզի մասին, որպէսզի հասկնաք, թէ ինչու Ատրպէյճանն ու Թուրքիան ամէն ինչ կ'ընեն այս շրջանը գրաւելու համար։
լեռնային,ղարաբաղի,ճգնաժամը,արևմուտքին,ստիպում,է,վերանայել,ադրբեջանի,հետ,հարաբերությունները.,the,guardian , Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը Արևմուտքին ստիպում է վերանայել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները. The Guardian
Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը Արևմուտքին ստիպում է վերանայել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները. The Guardian
Բաքուն տարիներ շարունակ իրեն որպես անվտանգության հուսալի գործընկեր և կարևոր տրանսպորտային հանգույց ջատագովելուց հետո, առաջացրել է ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի զայրույթը, գրում է The Guardian-ը։
հհ-ում,ամն,դեսպանն,այցելել,է,եռաբլուր,զինվորական,պանթեոն , ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն
Այսօր ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն իր հարգանքի տուրքը մատուցեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տասնամյակներ տևող հակամարտության ընթացքում իրենց կյանքը զոհածներին։
նախագահ,բայդենն,ինձ,իմ,պատվիրակությանը,գործուղել,է,այստեղ՝,ընդգծելու,ամն-ի,խորը,նվիրվածությունը,հայաստանի,սուվերենության,տարածքային,ամբողջականության,և,ժողովրդավարության,հանդեպ.,սամանթա,փաուերը՝,փաշինյանին , Նախագահ Բայդենն ինձ գործուղել է այստեղ՝ ընդգծելու ԱՄՆ-ի խորը նվիրվածությունը Հայաստանի սուվերենության, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդավարության հանդեպ. Սամանթա Փաուեր
Նախագահ Բայդենն ինձ գործուղել է այստեղ՝ ընդգծելու ԱՄՆ-ի խորը նվիրվածությունը Հայաստանի սուվերենության, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդավարության հանդեպ. Սամանթա Փաուեր
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում է եղել ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը:
ռուսաստանի,և,արևմուտքի,փափուկ,ուժը,հայաստանում , Ռուսաստանի և Արևմուտքի փափուկ ուժը Հայաստանում
Ռուսաստանի և Արևմուտքի փափուկ ուժը Հայաստանում
Ռուսաստանի վարկանիշի վրա ազդեցության առումով առավել մեծ խնդիր է ռուսաստանյան պետական և հասարակական կազմակերպությունների ու հիմնադրամների գործունեությունն ու գործելաոճը, որոնք գրավչության և արդյունավետության առումով զգալիորեն զիջում են արևմտյանին։

<< Հայազդ>> կայքում արտահայտված որոշ կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ: